POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Ruszają „Floriany” 2020

15 marca upływa termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu "Floriany" skierowanego do Ochotniczych Straży Pożarnych i partnerów, z którymi realizują projekty: lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i przedsiębiorców.

floriany

Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych przedsięwzięć.

Aby zgłosić zrealizowaną przez OSP prospołeczną inicjatywę wystarczy odwiedzić stronę internetową Konkursu FLORIANY www.floriany.pl, w zakładce KONKURS wybrać REGULAMIN KONKURSU. Po zapoznaniu się z nim, należy kliknąć na podany link do internetowego formularza zgłoszeniowego i wypełnić go.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia drogą internetową oraz wysłanie formularza razem z dokumentacją zdjęciową tradycyjną pocztą na adres: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, z dopiskiem FLORIANY. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2020 roku.

W ramach współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ustanowiono także kategorię specjalną Konkursu FLORIANY „Ratujemy i Uczymy Ratować”, która jest częścią programu edukacyjnego dla szkół podstawowych o tej samej nazwie. Jednostki OSP uczestniczące w programie, które przeprowadzą najwięcej szkoleń z pierwszej pomocy zostaną podczas Gali finałowej nagrodzone przez WOŚP.

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody FLORIANA, którzy zostaną zaproszeni na uroczystą Galę wręczenia statuetek, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

REGULAMIN
Formularz zgłoszeniowy