Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – 2010

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – 2010

Zarząd Wojewódzki Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach zaprasza wszystkie miasta i gminy województwa śląskiego do wspólnej zabawy, sportowej rywalizacji i aktywności ruchowej w różnych formach ruchu. Tegoroczny Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich i rozgrywany w jego ramach XVI Turniej Miast i Gmin odbędzie się w dniach: od 26 V do 1 VI 2010r. Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Celem głównym Tygodnia jest aktywacja jak największej liczby mieszkańców miast i gmin w każdym wieku, szczególnie tych, którzy dotychczas nie interesowali się rekreacją fizyczną, nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie wyjeżdżają na weekendy i wycieczki.
W Sportowym Turnieju Miast i Gmin startować mogą wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy zameldowani na pobyt stały lub czasowy – osoby dorosłe, a także przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy działających tam firm, wczasowicze itp.
Zgłoszenia miasta lub gminy do udziału w Turnieju prosimy przesyłać do dnia 20 V 2010r. wyłącznie na odpowiednich formularzach do Centralnej Komisji Turniejowej pod adresem:
– pocztą na adres: Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
00-687 Warszawa, ul. Wspólna 61
– e-mailem: federacja@post.pl
– faksem na tel.: 22/825 85 88, 825 11 13

oraz równolegle do Wojewódzkiej Komisji Europejskiej Tygodnia Sportu dla Wszystkich przy Zarządzie Wojewódzkim Śląskiego TKKF w w/w terminie:
– pocztą na adres: Zarząd Wojewódzki Śląskiego TKKF,
40-004 Katowice, Al. Korfantego 8,
– e-mailem: slaskietkkf@interia.pl,
– faksem na tel.: (0-32) 253-79-58

Regulamin, formularze i wszystkie informacje o Sportowym Turnieju Miast i Gmin znajdują się na stronach internetowych:
www.federacja.com.pl
www.slaskietkkf.terazwww.pl