POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Galeria zdjęć

Ekonomik z nowym patronem i odznaką

Uroczysta msza święta w kościele pw. WNMP w Wodzisławiu Śląskim, jubileuszowa akademia z wielkim urodzinowym tortem, a także odznaczenie nowego sztandaru szkoły odznaką zainaugurowały w piątek, 13 października obchody jubileuszu półwiecza Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. połączone z tegorocznymi powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Jubileusz szkoły połączono z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Najpierw  uczniowie i nauczyciele w uroczystym pochodzie udali się do kościoła pw. WNMP, gdzie ks. prałat Bogusław Płonka odprawił mszę świętą, a także poświęcił sztandar Zespołu Szkół Ekonomicznych, którego patronem została Komisja Edukacji Narodowej. Później zebrani przenieśli się do budynku szkoły, gdzie odbyła się akademia.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: senator Adam Gawęda i poseł Izabela Kloc, zastępca Śląskiego Kuratora Oświaty Dariusz Domański, władze powiatu ze starostą Ireneuszem Serwotką i przewodniczącym rady powiatu Eugeniuszem Walą na czele, a także przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorców i innych instytucji na co dzień współpracujących ze szkołą oraz wielu innych gości, w tym emerytowani pracownicy „Ekonomika”.

Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu i powitaniu gości, głos zabrał starosta Serwotka, który w okolicznościowym przemówieniu podkreślał dumę z powiatowej oświaty i wspólnie z członkinią zarządu powiatu resortowo odpowiedzialną za funkcjonowanie szkół Danutą Maćkowską wręczył nagrody zasłużonym pedagogom z całego powiatu. Otrzymali je: Iwona Miler, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Andrzej Skiba, dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, Andrzej Sobik, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Wiesław Pawlica, wicedyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Małgorzata Warzecha-Staniczek, kierownik szkolenia praktycznego w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, Marek Koczy, kierownik szkolenia praktycznego w Szkole Branżowej I stopnia w Radlinie oraz nauczyciele: Wiesława Strof-Kamińska, Elżbieta Tkocz (obie I LO w Wodzisławiu Śl.), Grażyna Tytko, Sylwia Bizoń (obie ZSP w Wodzisławiu Śl.), Halina Lapawa, Katarzyna Grycman-Wieczorek (obie ZSE w Wodzisławiu Śl.), Tomasz Wardenga, Adam Wiosna (obaj ZST w Wodzisławiu Śl.), Joanna Łupieżowiec, Adam Bielec (oboje PCKZiU Wodzisław Śl.), Katarzyna Pierzycka, Wojciech Wilkowski (oboje ZPSWR w Wodzisławiu Śl.), Joanna Kowalska (LO w Rydułtowach), Małgorzata Chodura (ZSP w Pszowie), Barbara Głąb (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl.).

Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej uhonorowani zostali: Maria Lach (dyrektor ZSE) oraz Czesław Pieczka (dyrektor ZST). Z kolei Piotr Skowronek otrzymał Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty.

Drugą część akademii rozpoczął utwór muzyczny w wykonaniu absolwentów Ekonomika, a dyrektor Maria Lach wygłosiła przemówienie, w którym nawiązała do rozwoju szkoły na przestrzeni minionego półwiecza, wyraziła uznanie dla pracy obecnych oraz emerytowanych nauczycieli, w tym byłych dyrektorów szkoły, których w sposób szczególny powitała pośród gości. Podkreśliła ponadto wielkie znaczenie współpracy, jaką szkoła prowadzi z licznymi uczelniami i pracodawcami, jak również zwróciła uwagę na intensywne kontakty międzynarodowe placówki, które zwłaszcza w ostatnich latach przybrały mocno na sile.

Był czas na pamiątkowe podziękowania – dla parlamentarzystów, władz powiatu, zasłużonych i wieloletnich pracowników szkoły, a także jej przyjaciół. Był też czas przemówień i wielu gratulacji dla jubilatki, w tym od Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, które odczytał senator Adam Gawęda.

Podczas uroczystości przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Wala odczytał też tekst uchwały rady w sprawie nadania szkołom, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej, a dyrektor Maria Lach wspólnie z poseł Izabelą Kloc dokonały uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie nowego patrona. Dodatkowo nowy sztandar szkoły – na wniosek starosty – został uhonorowany Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, którą w imieniu władz regionu wpiął w sztandar radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bronisław Karasek.

Całość zwieńczył program artystyczny, w którym wystąpili uczniowie i absolwenci ZSE. Uroczystość zakończyło gromkie „Sto lat”, towarzyszące niespodziance przygotowanej przez organizatorów, a którą okazała się wielki jubileuszowy tort. (tekst: L.Nowak, ZSE, oprac. WPR)