POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Dziś zmieniamy się na niebiesko

Od 13 lat 2 kwietnia cały świat przybiera niebieskie barwy. A to za sprawą Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat tej przypadłości, a także zwiększenie możliwości i umiejętności zaspakajania potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie im rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych.

Włączając się do akcji przełączyliśmy nasz fanpage na portalu Facebook na niebiesko. Uruchomiliśmy też specjalną niebieską nakładkę. Dlaczego niebieską? Bo to kolor symbolizujący solidarność z osobami cierpiącymi na autyzm.

Jak skorzystać z nakładki? To proste – wystarczy wejść na swój profil na facebooku, kliknąć na swoje zdjęcie profilowe („zaktualizuj zdjęcie profilowe), kliknąć „Dodaj nakładkę” i wybrać nakładkę „Powiat Wodzisławski na niebiesko”. Zachęcamy do wykorzystania na profilach, chociaż na jeden dzień. Pokażmy naszą solidarność.

Wspierajmy osoby z autyzmem. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ta przypadłość występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 tysięcy osób z autyzmem. W powiecie wodzisławskim dzieci i młodzież z autyzmem, będące w obowiązku szkolnym lub nauki, mają możliwość uczęszczania do publicznego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Nauka w tej szkole oferuje zajęcia w małych grupkach (zespołach maksymalnie 4 osobowych), możliwość uczęszczania do wyodrębnionych klas na poziomie szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy, specjalistyczną opiekę nauczyciela/specjalisty oraz pomocy nauczyciela, a także działania skierowane na indywidualny rozwój ucznia zgodnie z zasadami terapii behawioralnej oraz innych technik usprawniających w zakresie funkcjonowania społecznego i komunikowania się (programy Mówik i Gadaczek, piktogram).

Mimo epidemii koronawirusa bądźmy dziś niebiescy!