Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Dziś świętują pracownicy służb społecznych

Dziś świętują pracownicy służb społecznych

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, czyli święto wszystkich osób zatrudnionych w instytucjach pomocowych, w szczególności pracowników socjalnych. Z tej okazji władze Powiatu Wodzisławskiego ze starostą Leszkiem Bizoniem, Przewodniczącym Rady Powiatu Adamem Krzyżakiem oraz członkinią zarządu resortowo odpowiedzialną za powiatową pomoc społeczną Krystyną Kuczerą na czele składają wszystkim pracownikom instytucji pomocy społecznej serdeczne podziękowania za odpowiedzialną służbę na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

Baner z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2020

Słowa szczególnego uznania władze powiatu kierują do wszystkich pracowników instytucji pomocy społecznej oraz systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, dla których organizatorem lub podmiotem zlecającym i finansującym jest Samorząd Powiatu Wodzisławskiego:

  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
  • Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Perła” w Wodzisławiu Śl.,
  • Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl.,
  • Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach,
  • powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich Centrum Administracyjnego Obsługi,
  • Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Połomi,
  • Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,
  • Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim,
  • Zakładu Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl.,
  • Warsztatu Terapii Zajęciowej przy WOLOiZOL w Gorzycach.

Serdeczne podziękowania również dla personelu licznych projektów pomocowych, nieocenionych wolontariuszy oraz ludzi mających zawsze serce na dłoni, czyli rodzin zastępczych.

„21 listopada to dzień szczególny, wyjątkowy. Wtedy bowiem obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego utożsamiany ze świętem wszystkich pracowników służb społecznych, dla których słowa Jana Pawła II: >>Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki<<, stały się myślą przewodnią w działaniach podejmowanych każdego dnia. W tym roku obchody tego święta nabierają szczególnego charakteru z powodu epidemii covid-19, która nakłada na pracowników pomocy społecznej nie tylko dodatkowe obowiązki, ale też niesie szczególne ryzyko dla ich zdrowia.

Wrażliwość na ludzką krzywdę, empatia, umiejętność poszanowania godności człowieka, a przy tym duża odporność i siła, by skutecznie przezwyciężać problemy, jakie przynosi codzienność nie tylko w życiu własnym, ale również w funkcjonowaniu swoich podopiecznych – to tylko niektóre cechy, jakie wykazują osoby zaangażowane w pomoc drugiemu człowiekowi. Wykonywaniu pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia bez wątpienia towarzyszą również duże poczucie odpowiedzialności, stres oraz osobiste poświęcenie – częstokroć niedostrzegane i niedoceniane. Niezbędna jest też duża wiedza oraz spora dawka życiowej mądrości. Z tego powodu pracę służb społecznych postrzega się jako służbę czy misję.

W tym szczególnym dniu wszystkim pracownikom instytucji pomocy społecznej składamy serdeczne podziękowania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu tak ważnej i tak potrzebnej misji. Do wyrazów wdzięczności dołączamy życzenia zdrowia, radości i uśmiechu oraz poczucia prawdziwego spełnienia i szczęścia w życiu zawodowym i prywatnym towarzyszących każdego nadchodzącego dnia!”

Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń z Zarządem Powiatu

Przewodniczący Adam Krzyżak z Radą Powiatu

Grafika dziękujemy z okazji Dnia Pracownika Socjalnego