Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Dziś Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dziś Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dziś obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, nazywanej Konstytucją 3 maja.

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. Waga święta została podkreślona m.in. uczynieniem tego dnia wolnym od pracy.

Pomimo że dokument ten został podpisany 231 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw.

Z wydarzeń bliższych nam czasowo i geograficznie przypominamy, że 101 lat temu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło III Powstanie Śląskie, w rezultacie którego znaczącą część Górnego Śląska, w tym ziemię wodzisławską, przyłączono do odrodzonej Polski.