Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Dziś rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie wodzisławskim

Dziś rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie wodzisławskim

Prawie 800 osób podlega w tym roku kwalifikacji wojskowej, która w naszym powiecie rozpoczęła się 4 maja i będzie trwała do 7 czerwca. W siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej przy ulicy Wawrzyńca 1 do kwalifikacji dzisiaj zgłosiło się 35 młodych ludzi.

Starosta Leszek Bizoń przyjmuje odznaczenie od Andrzeja Kuca z WOjskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku

Z członkami i obsługą komisji spotkał się dzisiaj starosta Leszek Bizoń, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku ppłk Andrzej Kuc oraz jego zastępca mjr Lesław Witryk.  Starosta serdecznie podziękował komendantom za dotychczasową współpracę przy organizacji kwalifikacji. Członkom komisji życzył natomiast owocnej pracy i bezproblemowego zakończenia naboru.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa?

W trakcie kwalifikacji wojskowej określana jest fizyczna i psychiczna zdolność do czynnej służby wojskowej mężczyzn i  kobiet podlegających obowiązkowi oraz osób zgłaszających się jako ochotnicy (ukończyli 18 rż).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast ewidencja i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2003 roku;
  • urodzeni w latach 1998-2002 – jeżeli nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:

  • urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

Ochotnicy:

  • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,   jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie.  Powiatowa Komisja Lekarska dziennie przyjmuje około 30 osób. W naszym powiecie kwalifikacji w tym roku podlega 708 mężczyzn rocznika 2003, 85 mężczyzn roczników starszych i 15 kobiet. Razem 793 mężczyźni i 15 kobiet.

Przypominamy, że osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej powinny ze sobą zabrać: dowód osobisty lub inny dokument powalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo ukończenia szkoły, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jeżeli się leczą.