POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Dziś dzień pracowników publicznych służb zatrudnienia

27 stycznia swoje święto obchodzą pracownicy publicznych służb zatrudnienia, czyli m.in. powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

dzien pracownika publicznych sluzb zatrudnienia infografika

Wszystkim im życzymy przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz owocnej realizacji planów zawodowych i rodzinnych.

Święto pracowników służb zatrudnienia obchodzone jest na pamiątkę wydarzenia z 27 stycznia 1919 r., gdy marszałek Józef Piłsudski wydał „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”. Był to pierwszy dokument, który stanowił o tworzeniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy. Miały one podlegać ówczesnemu Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej.

Obecnie publiczne służby zatrudnienia tworzą: organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi. Aktualnie działa 340 powiatowych urzędów pracy i 16 wojewódzkich urzędów pracy.