POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Dziś Dzień Europy

Od siedemnastu lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. 9 maja wspólnie z pozostałymi krajami świętujemy Dzień Europy, inaczej nazywany Dniem Unii Europejskiej.

9 maja Dzień Uni Europejskiej grafika okolicznościowa składająca się z zestawienia dat napisu Dzień Unii Europejskiej oraz flag Polski i Unii

9 maja przypada rocznica podpisania Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Cyt. za: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_pl