POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Dzień Śląskiej Flagi w 100-lecie nadania autonomii

Dzisiaj upływa 100 lat od uchwalenia Statutu Organicznego Województwa Śląskiego. W rocznicę tego wydarzenia od kilku już lat obchodzony jest Dzień Śląskiej Flagi.

Statut Organiczny Województwa Śląskiego sformułowała ustawa konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego z 15 lipca 1920 r. Była to pierwsza w II Rzeczypospolitej ustawa konstytucyjna – uchwalona jeszcze przed konstytucją dla całej Polski. Autonomię nadano Górnemu Śląskiemu w obliczu zbliżającego się plebiscytu, który miał zdecydować o przynależności państwowej tego regionu.

Statut nadawał ówczesnemu województwu śląskiemu szeroką autonomię w wielu dziedzinach życia. Na jego mocy m.in. powołano Sejm Śląski, uchwalający własny budżet, który zasilał Skarb Śląski. Tekst statutu zawierał 45 artykułów. Podczas prac nad nimi dążono do zachowania równowagi między samorządnością regionu a zwierzchnictwem władzy państwowej.

Autonomiczne woj. śląskie faktycznie przestało działać we wrześniu 1939 r. wraz z okupacją i przyłączeniem do III Rzeszy, a formalnie – 6 maja 1945 r., kiedy komunistyczna Krajowa Rada Narodowa zniosła autonomię. Obecnie do przedwojennego wzorca autonomii odwołują się środowiska postulujące m.in. zwiększenie zakresu samorządności regionu i większą rolę edukacji regionalnej.

Nawiązujące do daty uchwalenia statutu święto śląskiej flagi zaproponował kilka lat temu ówczesny poseł, obecny senator Marek Plura, znany m.in. ze starań o uznanie języka śląskiego za język regionalny. Dziyń Ślónskij Fany, czyli Dzień Śląskiej Flagi, ma być – według Plury dniem radości z lokalnego patriotyzmu, dniem nadziei na rozwój tej ziemi oraz dniem świętowania wspólnoty Ślązaków.

 

 

źródło: Portal Samorządowy