POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Dyskutowali na temat sytuacji w samorządach

Samorządowcy, w tym członkowie zarządu powiatu, radni, wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezydent miasta, a także przewodniczący rad miast i gmin wzięli udział w szkoleniu na temat zmian w prawie oraz zasad funkcjonowania stref inwestycyjnych zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Mówiono również o aktualnych problemach organizacyjnych i finansowych samorządów.

Uczestników przywitał starosta Leszek Bizoń, z którego inicjatywy odbyło się to szkolenie. Głównym jego tematem była organizacja samorządu z uwzględnieniem zmieniających się przepisów ustrojowych. Tę część poprowadziła radca prawny i wykładowca akademicki dr Magdalena Gurdek.

Szefowie samorządów zapoznali się także z informacją dotyczącą współdziałania gmin i powiatu w obszarze zarządzania kryzysowego, którą przekazała Gabriela Bała – naczelnik Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Mowa była m.in. o Powiatowym Magazynie Zarządzania Kryzysowego. Z kolei o nowych zasadach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych mówił wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Zabiegliński.

Samorządowcy sporo czasu poświęcili również problemom oświaty, m.in. w kontekście podwójnego rocznika, który w tym roku trafi do szkół ponadpodstawowych powiatu. O planowanym naborze do szkół i problemach organizacyjnych z tym związanymi mówiła Katarzyna Zölner-Solowską – naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego.

W trakcie szkolenia odbył się ponadto Konwent Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego. Spotkanie było też okazją do wymiany poglądów pomiędzy włodarzami gmin i powiatu.