Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Dom bez formalności - poradnik - Powiat Wodzisławski

Dom bez formalności – poradnik

Prezentujemy w telegraficznym skrócie ogólne informacje przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na temat ułatwień w budowie domów do 70 m kw.

Od 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych.

Dom bez formalności, czyli jaki?

Dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy to:

 • jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący;
 • dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje;
 • dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany;
 • dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe.

Dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy to:

 • parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej;
 • dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m.

Możesz zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m kw. działki.

Kto może wybudować dom do 70 m kw. w uproszczonej procedurze?

 • Każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna.
 • Każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane (ma tzw. tytuł prawny, tj. prawo własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych).

Co zyskujesz, budując #DomBezFormalności

 • czas i pieniądze dzięki temu, że dokumenty możesz złożyć online;
 • szybką decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gminy w krótszym terminie – nawet do 21 dni;
 • samodzielność – to Ty decydujesz, czy chcesz budować z kierownikiem i dziennikiem budowy czy bez;
 • nawet do 100 m kw. powierzchni użytkowej przy racjonalnym rozplanowaniu układu jednorodzinnego domu przeznaczonego na cele mieszkaniowe co najważniejsze, zyskujesz własny dach nad głową. A gdy zmienią się Twoje plany życiowe, możesz go sprzedać, wynająć lub przepisać na inną osobę.

Jak skorzystać z programu w 3 krokach?

1. Skompletuj dokumentację

Podstawowe dokumenty to:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu;
 • projekt architektoniczno-budowlany;
 • plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku;
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od gminy.

Do dokumentów dołącz oświadczenie o tym, że:

 • budujesz dom dla swoich własnych potrzeb mieszkaniowych;
 • przejmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli nie zatrudnisz kierownika budowy;
 • potwierdzasz złożenie kompletu dokumentów.

Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl

2. Złóż dokumenty do starosty lub prezydenta miasta

Możesz zrobić to na kilka sposobów:

3. Zgłoś powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, kiedy zamierzasz rozpocząć budowę

Możesz to zrobić tradycyjnie lub online na e-budownictwo.gunb.gov.pl

Teraz, nie czekając na odpowiedź z urzędu, możesz rozpocząć budowę swojego domu!