Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » "Dobry start"

"Dobry start"

18 grudnia 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zorganizowało seminarium promujące projekt "Dobry Start. Program aktywizacji społeczno−zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" pt. "OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – PROBLEMY, POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE W POWIĄZANIU Z PRAWNYMI I FINANSOWYMI ASPEKTAMI ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH", które współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem seminarium było m.in. budowanie lokalnego systemu oparcia społecznego osób niepełnosprawnych, co w przyszłości ma skutecznie zwiększyć dostęp osób niepełnosprawnych do usług oraz zachęcić pracodawców do zatrudniania tejże grupy społecznej. Program spotkania obejmował m.in: prezentację filmu poświęconego niepełnosprawności pt. „Skarby Ani K.” oraz część wykładowo−seminaryjną prowadzoną przez Ewę Brożyna, byłą Naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, obecnie  dyrektorkę Ośrodka Szkoleń KIG−R. W seminarium udział wzięli: Damian Majcherek – Etatowy Członek Zarządu, Anna Słotwińska−Plewka – Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Wodzisławiu Śl., Sławomir Sito – Dyrektor WOLOiZOL, Andrzej Pałka i Jarosław Michalczuk – kierownicy terapii zajęciowej, Wojciech Niemiec – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl., kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne na terenie powiatu wodzisławskiego.