Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Do Wodzisławia Śl. zawitał Konwent Starostów Województwa Śląskiego

Do Wodzisławia Śl. zawitał Konwent Starostów Województwa Śląskiego

18 i 19 maja na zaproszenie starosty wodzisławskiego Leszka Bizonia w Wodzisławiu Śl. przebywali starostowie śląskich powiatów, którzy w stolicy naszego powiatu spotkali się m.in. z kierownictwem Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem spotkania było finansowanie szpitali ze środków publicznych.

Konwent Starostów Wojewodztwa Śląskiego w Wodzislawiu Śl. Na zdjęciu przemawiający wiceprzewodniczący konwentu i gospodarz spotkania starosta wodzisławski Leszek Bizoń, obok uczestnicy spotkania

W konwencie prócz szefów powiatów wzięli udział również dyrektorzy i prezesi powiatowych szpitali. Spotkanie otworzyli wspólnie: przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, a zarazem Przewodniczący Związku Powiatów Polskich starosta bielski Andrzej Płonka oraz gospodarz – starosta wodzisławski Leszek Bizoń, który pełni równocześnie funkcję wiceprzewodniczącego konwentu śląskich starostów. Z ramienia naszego powiatu w konwencie oprócz starosty Bizonia uczestniczyli: przewodniczący Rady Powiatu Adam Krzyżak, wicestarosta Tadeusz Skatuła i członkinie Zarządu Powiatu Krystyna Kuczera i Kornelia Newy.

Dyrektor Śląskiego NFZ Piotr Nowak przedstawił uwarunkowania finansowania powiatowych szpitali, po czym oddał głos swojej zastępczyni do spraw ekonomiczno-finansowych Ewie Kabzie. Pani dyrektor szczegółowo przedstawiła rozliczenie umów z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez szpitale powiatowe w latach 2020-2021. Odpowiadała również na pytania dotyczące m.in. finansowania opieki medycznej dla obywateli Ukrainy oraz rozliczania świadczeń udzielanych podczas pandemii. Podczas spotkania poruszono ponadto temat dodatkowych środków dla szpitali.

Temat – co nie jest zaskoczeniem – wzbudzał duże zainteresowanie, gdyż funkcjonowanie lokalnej służby zdrowia jest jednym z najistotniejszych zadań publicznych powiatów. Nic więc dziwnego, że na spotkanie w Wodzisławiu Śl. przyjechali przedstawiciele z aż 15 (na 17) śląskich powiatów ziemskich. Podczas konwentu podkreślano, że w przestrzeni prawnej i organizacyjnej od lat brakuje rozwiązań, które sytuację zapaści służby zdrowia, by naprawiły. Jeśli już pojawiają się propozycje, to centralizacji czy konsolidacji szpitali tak, aby ograniczać straty finansowe, a jak pokazują dane, proporcjonalnie największe zadłużenie notują wcale nie szpitale powiatowe, lecz szpitale podległe ministerstwom.

„Z ministerialnych danych wynika, że szpitale generujące największe długi to placówki resortów spraw wewnętrznych, obrony i zdrowia. Stanowią one 8 proc. ogółu szpitali w kraju, a jednocześnie generują 13 proc. zobowiązań ogółem i 11 proc. wymagalnych. Szpitale powiatowe i miast na prawach powiatu to łącznie 52 proc. wszystkich placówek, a odpowiadają za 34 proc. długów ogółem i tyle samo wymagalnych – czytamy w”Dzienniku. Gazecie Prawnej” (źródło: Internet, https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8089896,szpitalna-centralizacja-jakie-zmiany.html, dostęp: 18.5.2022 r.).

Dane statystyczne pokazują, że szpitale powiatowe, które stanowią trzon publicznej służby zdrowia w Polsce, są bardzo często lepiej zarządzane niż placówki resortowe.

„Szpitale powiatowe i miast na prawach powiatu w aspekcie finansowym działają o wiele lepiej niż szpitale rządowe. Centralizacja w tym aspekcie nie znajduje żadnego uzasadnienia, a zmiana właściciela czy restrukturyzacja długu nic tu nie zmieni – przekonuje jeden z naszych rozmówców, samorządowiec. I dodaje, że problemem jest sposób finansowania służby zdrowia i zbyt niska wycena świadczeń” (źródło: Internet, https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8089896,szpitalna-centralizacja-jakie-zmiany.html, dostęp: 18.5.2022 r.).

Powiaty i miasta na prawach powiatu, które są tzw. podmiotami tworzącymi dla większości szpitali, od lat mocno inwestują w lokalną opiekę zdrowotną. Związek Powiatów Polskich przygotował na ten temat obszerną analizę za lata 2015-2022, w którym możemy przeczytać m.in., że:

„Na przestrzeni lat będących przedmiotem analizy powiaty i miasta na prawach powiatu wydatkowały na szpitale ogólne przeszło 5,8 mld zł.W wydatkach zarówno powiatów jak i miast na prawach powiatu dominowały wydatki majątkowe. W przypadku powiatów ziemskich zaniepokojenie budzi duży wzrost wydatków z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitali w latach 2019-2021″ (Bernadeta Skóbel, Katarzyna Sekuła, Ewelina Kocemba, Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 2015-2021, s. 2).

Pełny raport do przeczytania dostępny jest tutaj (nowe okno).

Jak zatem uzdrowić opiekę zdrowotną, jaką rolę mogą w tej dziedzinie odegrać samorządy i jaka przyszłość czeka śląskie szpitale powiatowe? Nad tym wszystkim dyskutowano w Wodzisławiu Śl. Spotkanie służyło również omówieniu bieżących problemów w funkcjonowaniu powiatów oraz wymianie informacji i doświadczeń przydatnych z punktu widzenia funkcjonowania samorządu terytorialnego.