Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski » Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. To święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. Na terenie powiatu wodzisławskiego działania promujące krwiodawstwo jak i same zbiórki krwi przeprowadzane są przez cały rok.

Na terenie powiatu wodzisławskiego krew można oddać w Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Oddział znajduje się przy ul. Radlińskiej 68 w Wodzisławiu Śląskim.
  • telefon: (32) 746 74 71
  • czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30
  • rejestracja dawców do godz. 13.30
Oprócz tego na terenie naszego powiatu działają Kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, które organizują cykliczne zbiórki krwi. To między innymi:
  •  Klub Honorowych Dawców Krwi „Pijawka” w Radlinie
  •  Klub Honorowych Dawców PCK przy KWK „Anna” w Pszowie
  •  Klub Honorowych Dawców im. O.M.M. Kolbe na Parafii MBCz w Wodzisławiu Śląskim – Wilchwy
  •  Klub Honorowych Dawców PCK w Rydułtowach
  •  Stowarzyszenie Miejski Klub Honorowych Dawców w Wodzisławiu Śląskim
  •  Gminny Klub Honorowych Dawców PCK w Godowie.
W działania wspierające honorowe krwiodawstwo aktywnie włączają się także powiatowe szkoły. Akcje krwiodawstwa we współpracy z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu cyklicznie organizuje Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Od 2004 roku roku akcje oddawania krwi kilka razy w roku organizuje też młodzież I LO w Wodzisławiu Śląskim. W Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim działa Klub HDK PCK, który za swoje zasługi został odznaczony Medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
W Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim zbiórka krwi przeprowadzana jest dzisiaj (22 listopada).  Krew można oddać do godziny 14.