Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przyroda

Przyroda

 

Fotografia. Dzieło. Grzegorz-Meisel-Zimowy-wschód-słońca-OlzaTeren powiatu wodzisławskiego cechuje typowe dla Płaskowyżu Rybnickiego bogactwo rzeźby terenu oraz bardzo duże różnice w wysokości względnej – sięgające ponad 100 m. Przesądza to o jego pagórkowatym charakterze. Bezpośrednie sąsiedztwo Bramy Morawskiej oddziałuje na cyrkulację południową, co z kolei wpływa na klimat i przyrodę ziemi wodzisławskiej. Piękne lasy, wzgórza oraz malowniczo położone jeziorka stanowią dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego idealne miejsce do wycieczek pieszych i rowerowych. Turysta znajdzie tu niezwykle bogatą i różnorodną roślinność oraz malownicze krajobrazy. Dominują tu lasy mieszane z przewagą gatunków liściastych. Występują także zadrzewienia śródpolne, będące ostoją ptactwa i innej zwierzyny. Najwięcej terenów leśnych posiada gmina Lubomia. Największe lasy to GrabówkaDąbrowiok o powierzchni ponad 550 ha. W powiecie wodzisławskim nawet kopalniane hałdy stanowią specyficzne urozmaicenie krajobrazu, tym bardziej, że część z nich jest rekultywowana.Polder Buków. Na zdjęciu zbiornik wodny otoczony roślinnością

W ten sposób cenne dziedzictwo przyrodnicze łączy się ze spuścizną kulturową, stanowiąc o wyjątkowości krajobrazu powiatu wodzisławskiego. Potwierdzają to też całkiem liczne pomniki przyrody.

 

Fotografia. Dzieło. Szymon-Froncek-Zimowy-wschód-słońca-nad-WielikątemTak jak w północnej części powiatu głównym architektem krajobrazu jest człowiek, tak w jego południowej części bezapelacyjnie tę rolę odgrywają rzeki. Trzy gminy wiejskie powiatu (Gorzyce, Godów, Lubomia) są malowniczo położone w dolinie Olzy i Odry oraz na otaczających ją wzgórzach. Meandry i starorzecza stanowią prawdziwy raj dla ptactwa wodnego i ryb, a przy okazji – świetny teren do rekreacji i wypoczynku.

Fotografia. Dzieło. Rafał-Sitek-Wschód-słońca-w-GołkowicachPolder Buków to sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy na Odrze. Okresowo całkowicie zalewany, położony na terenie trzech gmin – Krzyżanowic w powiecie raciborskim oraz Lubomi i Gorzyc w powiecie wodzisławskim. Wybudowany w latach 1989-2002 polder ma około 830 ha powierzchni i może przyjąć około 50 mln m3 wody. Ze względu na okresowe zalewanie i duże ograniczenie gospodarki rolnej w obrębie polderu, wzrosła na jego terenie bioróżnorodność, dzięki czemu stał się siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin błotnych i zwierząt, co w połączeniu ze starorzeczami i zalanymi wyrobiskami oraz sąsiedztwem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Wielikąt” uczyniło z niego bardzo atrakcyjny teren dla turystyki i rekreacji, położonych blisko ośrodków wodnych w Olzie.

Przejeżdżając szczytem Polderu Buków od strony Bluszczowa warto zwrócić uwagę na przepiękny krajobraz. Po drodze można zobaczyć miejsce, gdzie kiedyś istniała miejscowość Kamień nad Odrą, która z powodu częstych powodzi i podtopień została w trakcie budowy polderu wysiedlona. Dzisiaj jest to idealne miejsce dla miłośników wędkarstwa, spacerów i wycieczek rowerowych. Duża liczba zalewisk stwarza też doskonałe warunki wypoczynku dla osób lubiących obcować z naturą. Można tutaj zorganizować biwak czy piknik, a przy okazji nakarmić uwielbiające ten teren łabędzie.

Łabędzie w Zbiorniku Wodnym Wielikąt foto. Magdalena KozielskaCiekawostkę przyrodniczą stanowi Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wielikąt” –Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków i Siedlisk NATURA 2000 – Ostoje Ptasie, położony w dolinie Odry. Jest on najbardziej znaną atrakcją Syryni (sołectwo gm. Lubomia). Zespół składa się z kilku stawów rybnych wraz z przylegającymi polami i łąkami o łącznej powierzchni ok. 400 ha. Obszar ten służył gospodarce rybackiej już od średniowiecza, a najstarsze wzmianki o tym pochodzą już z XVI w. Wraz z grądowo-łęgowym Lasem Tworkowskim stanowi ptasi raj. Występują tutaj miejsca lęgowe dwóch gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem: bączka (naszej najmniejszej czapli) i kaczki podgorzałki. Poza nimi zobaczyć tu można m.in. czaple białe, bociany czarne, łabędzie krzykliwe, bieliki, błotniaki stawowe, zimorodki, różne gatunki dzięciołów, a także bataliony, zielonki i liczne gatunki kaczek oraz siewkowatych. W sumie ostoja jest miejscem schronienia 22 gatunków ptaków wpisanych do Załącznika Dyrektywy Ptasiej i jednym z dwóch miejsc w Polsce, w których regularnie gniazduje hełmiatka. Na Wielikąt najlepiej dojechać od strony Bukowa, drogą prowadzącą pomiędzy lasem i stawami. Jest tu kilka miejsc, gdzie warto się zatrzymać, usiąść nad samym brzegiem stawów i podziwiać zachwycający krajobraz oraz pomnikowe drzewa.

Perełką krajobrazową powiatu jest również tzw. Szwajcaria Czyżowicka, leżąca pomiędzy Czyżowicami i Bełsznicą. Znajdują się tam zalesione wzgórza, oczka wodne, ciekawe okazy flory i fauny, a rozwinięta infrastruktura i gospodarstwa agroturystyczne sprawiają, że miejsce to jest wprost wymarzone dla miłośników jazdy konnej.