POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Czego nie widać w drodze do sukcesu? Za nami seminarium dla firm

26 listopada w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyło się spotkanie doradcze dla przedsiębiorców pod nazwą „Czego nie widać w drodze do sukcesu”.

W spotkaniu, którego organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl., wzięło udział ponad 60 lokalnych przedsiębiorców. Mieli oni okazję do swobodnej wymiany myśli oraz spotkań z ludźmi działającymi na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach rozwoju lokalnego. Konferencja była także impulsem do podejmowania działań w kierunku zdobywania nowych doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego, a także do poszerzenia swojej wiedzy na temat różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. O tym czym jest networking mówił Krzysztof Dybiec, prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. Z kolei Krzysztof Pietrek z firmy Fourtka Design uczulał zebranych, zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorców, na kwestie wizerunku firm. Była też mowa o wykorzystaniu Internetu w działalności gospodarczej, na co zwracał uwagę Robert Duda. Natomiast o problemach dotyczących zarządzania w organizacji mówiła Joanna Antonik (firma BoWażne) oraz Tomasz Markowski (firma Rubikon).