POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Czas wolny

CYFROWA MAJÓWKA: KONKURS NA INICJATYWY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Konkurs, firmowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, dotyczy wydarzeń od 11 - 19 maja. Jego celem jest poznanie w formie zabawy zalet technologii cyfrowych i ich przydatności również na co dzień.

Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”. Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

Więcej na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowa-majowka-konkurs-inicjatyw-lokalnych