Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » CYBERprzeMOC – finał „Białej Wstążki” w powiecie wodzisławskim

CYBERprzeMOC – finał „Białej Wstążki” w powiecie wodzisławskim

Zakończyła się tegoroczna edycja kampanii "Biała Wstążka". To największa na świecie, prowadzona w ponad 60 krajach świata, międzynarodowa kampania społeczna mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Tegoroczna edycja poświęcona była przeciwdziałaniu przemocy, do której dochodzi w sieci.

Celina Uherek-Biernat przemawia z mównicy.
Wczoraj (13 grudnia) w powiecie wodzisławskim miał miejsce finał kampanii. Tegoroczną „Białą Wstążkę” zakończyła konferencja zorganizowana przez „CYBERprzeMOC w ujęciu psychologicznym i prawnym”. Kampania na terenie naszego powiatu przez Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim została zorganizowana już po raz 16, o czym podczas swojego przemówienia otwierającego konferencję wspomniała Krystyna Kuczera– Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, resortowo odpowiedzialna za pomoc społeczną.

O cyberprzemocy mówili prelegenci

Do udziału w konferencji zaproszono osoby, które na co dzień mają do czynienia ze zjawiskiem cyberprzemocy. Prelegentami byli oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim asp. szt. Małgorzata Koniarska, psycholog Ewelina Janiak – Wojdyńska oraz kurator-specjalista Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Iwona Wojtków, które omówiły aspekty związane w problemem cyberprzemocy z perspektywy swoich doświadczeń zawodowych. Prelegentki mówiły m.in. o wirtualnej przemocy i jej realnych konsekwencjach, o skutkach prawnych cyberprzemocy stosowanej przez nieletnich oraz o współczesnych zagrożeniach, które niesie za sobą cyberprzemoc.

Cyberprzemoc – czym jest?

Cyberprzemoc (cyberbullying) w przypadku dzieci i młodzieży to najczęściej przemoc rówieśnicza przy użyciu internetu i telefonów komórkowych. Jest to jedno z poważniejszych i bardziej powszechnych zagrożeń, z jakimi mogą mieć kontakt młodzi internauci, szczególnie w wieku nastoletnim. Cyberprzemoc ma najczęściej formę słowną – pojawia się np. w komentarzach, na memach czy nagraniach wideo. Może też być bardziej zawoalowana: polegać na wykluczeniu z grupy, manipulowaniu czy nienawiązywaniu relacji.

„Biała Wstążka” w powiecie wodzisławskim

Konferencja „CYBERprzeMOC” była podsumowaniem działań realizowanych przez Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W ramach kampanii Ośrodek zorganizował cykl spotkań skierowanych do osób będących świadkami przemocy, do osób doświadczających przemocy oraz do osób stosujących przemoc. Rozegrano także mecz piłki siatkowej z udziałem policjantów, pracowników wodzisławskiego starostwa oraz podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. W ramach „Białej Wstążki” zorganizowano również spotkania warsztatowe z pedagogami szkolnymi. Podczas spotkań wypracowano konspekt zajęć profilaktycznych, który jest realizowany w szkołach na terenie powiatu wodzisławskiego. Oprócz tego w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie odbywają się konsultacje wychowawcze pod kątem zjawiska cyberprzemocy – między innymi z rodzicami dzieci, których problem dotyczy.
Konferencję „CYBERprzeMOC” podsumowała Dyrektor Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Celina Uherek- Biernat, która zachęciła uczestników do wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Uczestnikami konferencji byli pedagodzy i psychologowie ze szkół powiatu wodzisławskiego. Podczas konferencji wręczono podziękowania „Drużynom Cybermocy”, Otrzymali je uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie oraz z I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, którzy podczas wydarzenia zaprezentowali przejmujące etiudy.