POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Chcesz załatwić sprawę w urzędzie? Najlepiej wcześniej się umów lub skorzystaj z e-urzędu

Z uwagi na obserwowany wzrost liczby zachorowań na covid-19 w naszym kraju i województwie apelujemy do naszych klientów, by - dla bezpieczeństwa swojego i innych - ograniczyli do niezbędnego minimum swoje wizyty w urzędzie, a przed wizytą - umówili się na konkretny dzień i godzinę.

powiat logo

Liczba zachorowań na covid-19 w naszym województwie i kraju w ostatnim okresie wzrasta. Na stałym wysokim poziomie utrzymuje się też liczba osób, które osobiście odwiedzają urzędy i innego rodzaju instytucje będące dużymi skupiskami ludzi. Nie inaczej jest w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl., do którego przychodzi codziennie nawet kilkaset osób. Nie tylko w Wydziale Komunikacji i Transportu, ale też Wydziałach Geodezji czy Administracji Architektoniczno-Budowlanej, mieszczących się w siedzibach w centrum miasta.

Z tego powodu apelujemy, aby jeżeli to możliwe powstrzymać się przez osobistymi wizytami w urzędach. Przypominamy też, że zdecydowaną większość spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu, tj. elektronicznie (niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego; ten ostatni można wyrobić w wielu bankach – wykaz banków dostępny jest TUTAJ) czy korespondencyjnie. Zachęcamy do załatwiania spraw, korzystając z  systemu SEKAP lub ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Jeśli jednak osobista wizyta w urzędzie jest niezbędna, warto pamiętać o kilku zasadach. Dla bezpieczeństwa własnego i innych:

 1. Przed przybyciem warto wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. To nie tylko oszczędność czasu, ale też działanie poprawiające bezpieczeństwo. Klienci umówieni są obsługiwani w pierwszej kolejności, dzięki czemu nie muszą stać w kolejce. Aby się umówić, wystarczy na stronie starostwa odnaleźć numer telefonu do właściwego wydziału i zadzwonić. Spis telefonów do wydziałów obsługujących mieszkańców dostępny jest TUTAJ. Podajemy je też poniżej:
  Telefony (ul. Bogumińska 2):

  • Kancelaria: 32 453 97 10, fax. 32 453 97 12
  • Sekretariat Starosty: 32 453 97 13
  • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej: tel. 32 453 97 66
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 32 453 97 57
  • Wydział Organizacyjno-Administracyjny: tel. 32 453 97 30
  • Wydział Rady i Zarządu: tel. 32 453 97 77

  Telefony (ul. Pszowska 92a):

  • Wydział Komunikacji i Transportu:
   – informacja: 32 412 09 05,
   – rejestracja pojazdów: 32 412 0 907,
   – prawo jazdy: 32 412 0 904
  • Inspektor Ochrony Danych: 32 412 09 39
  • Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: 32 412 09 30
  • Wydział Obywatelski Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego: 32 412 09 72
  • Wydział Oświaty: 32 453 99 66
  • Wydział Ochrony Środowiska: 32 412 09 54
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 32 453 99 62
  • Wydział Promocji, Kultury i Sportu: 32 453 99 77
  • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: 32 453 99 74
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 32 412 09 67

  Telefony (ul. Mendego 3):

  • Wydział Geodezji/Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
   – wydawanie map: tel. 32 453 97 83
   – wydawanie wypisów i wyrysów ewidencji gruntów: tel. 32 453 97 67
   – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego: tel. 32 453 97 75, fax. 32 453 97 72
   GEO-INFO Delta: https://systherm-info.pl/pliki/geo-info/Delta.html
   – koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: tel. 32 453 97 11

  Przypominamy ponadto, że w przypadku Wydziału Komunikacji i Transportu istnieje dodatkowo możliwość umówienia się na wizytę online (więcej na ten temat można dowiedzieć się TUTAJ).

 2. Przed wejściem do budynku urzędu należy zasłonić usta i nos (!) oraz zdezynfekować ręce. Można posłużyć się własnym środkiem do dezynfekcji albo skorzystać z dostępnego przy wejściach.
 3. Do urzędu najlepiej przybyć samemu lub z jedną osobą towarzyszącą. Okres epidemii to naprawdę nie najlepszy czas na wizyty całych rodzin.
 4. W obsłudze klientów panuje zasada: jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi. W celu uniknięcia kolejki najlepiej wcześniej umówić się telefonicznie.
 5. Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób.
 6. Czas spędzony w urzędzie należy ograniczyć do niezbędnego minimum, w tym celu najlepiej wcześniej przygotować wszystkie dokumenty albo listę pytań do urzędników.
 7. Prosimy o wyrozumiałość i nieuleganie emocjom na widok osób dezynfekujących kontuary, stoliki, klamki itp. Robimy to dla wspólnego bezpieczeństwa.
 8. Apelujemy o stosowanie się do poleceń pracowników urzędu w zakresie porządku, bezpieczeństwa i higieny.

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.