POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Chcesz załatwić sprawę w urzędzie? Wcześniej się umów lub skorzystaj z e-urzędu

Z uwagi na stale wzrastającą liczbę klientów osobiście odwiedzających wydziały Starostwa, apelujemy do naszych klientów, aby dla własnego komfortu i bezpieczeństwa przed przybyciem wcześniej telefoniczne umówili się na konkretny dzień i godzinę. Dotyczy to zwłaszcza Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydziału Geodezji oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

logo powiatu

Wprawdzie liczba zachorowań na covid-19 w naszym województwie i kraju w ostatnim okresie na szczęście utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. Wzrasta jednak liczba osób, które osobiście odwiedzają urzędy i innego rodzaju instytucje będące dużymi skupiskami ludzi. Nie inaczej jest w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.

Z tego powodu apelujemy, aby jeżeli to możliwe – dla własnego bezpieczeństwa powstrzymać się przed osobistymi wizytami w urzędach. Przypominamy, że zdecydowaną większość spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu, tj. elektronicznie (niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego; ten ostatni można wyrobić w wielu bankach – wykaz banków dostępny jest TUTAJ) czy korespondencyjnie. Zachęcamy do załatwiania spraw, korzystając z  systemu SEKAP lub ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Jeśli jednak osobista wizyta w urzędzie jest niezbędna, warto pamiętać o kilku zasadach. Dla bezpieczeństwa własnego i innych:

Przed przybyciem należy wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. To nie tylko oszczędność czasu, ale też działanie poprawiające bezpieczeństwo. Klienci umówieni są obsługiwani w pierwszej kolejności, dzięki czemu nie muszą stać w kolejce. Aby się umówić, wystarczy na stronie starostwa odnaleźć numer telefonu do właściwego wydziału i zadzwonić. Klienci wcześniej nie umówieni będą przyjmowani tylko w przypadku wolnych miejsc.

Prosimy o cierpliwość w przypadku trudności w dodzwonieniu się bezpośrednio do niektórych wydziałów. Prosimy wtedy o kontakt do kancelarii. Spis telefonów do wydziałów obsługujących mieszkańców dostępny jest TUTAJ. Poniżej podajemy numery telefonów do wydziałów prowadzących bezpośrednią obsługę mieszkańców:

Starostwo ul. Bogumińska 2:

 • Kancelaria (Wydział Organizacyjno-Administracyjny): tel. 32 453 97 10;
 • Sekretariat Starosty: 32 453 97 13;
 • Sekretariat wicestarosty: 32 453 97 16;
 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej: tel. 32 453 97 65, 32 453 97 66,
  – Wodzisław Śląski: 32 453 97 79,
  – Mszana: 32 453 97 68,
  – Gorzyce: 32 453 97 64,
  – Rydułtowy: 32 453 97 62,
  – Radlin: 32 453 97 63,
  – Lubomia: 32 453 97 63,
  – Pszów: 32 453 97 63,
  – Marklowice: 32 453 97 38,
  – Godów: 32 453 97 38;
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 32 453 97 57, 32 453 97 40 32 453 97 58;
 • Wydział Rady i Zarządu: tel. 32 453 97 77;

Starostwo ul. Pszowska 92a:

 • Wydział Komunikacji i Transportu:
  – informacja: 32 412 09 00, 32 412 09 05,
  – rejestracja pojazdów: 32 412 0 907,
  – prawo jazdy: 32 412 0 904;
 • Inspektor Ochrony Danych: 32 412 09 39;
 • Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: 32 412 09 30;
 • Wydział Obywatelski Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego: 32 412 09 72;
 • Wydział Oświaty: 32 453 99 66;
 • Wydział Ochrony Środowiska: 32 412 09 54;
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 32 453 99 62;
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu: 32 412 09 61;
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: 32 453 99 74;
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 32 412 09 67;

Starostwo ul. Mendego 3:

 • Wydział Geodezji/Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  – wydawanie map: tel. 32 453 97 83,
  – wydawanie wypisów i wyrysów ewidencji gruntów: tel. 32 453 97 67,
  – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego: tel. 32 453 97 75, fax. 32 453 97 72,
  – koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: tel. 32 453 97 11.

Przypominamy ponadto, że w przypadku Wydziału Komunikacji i Transportu istnieje dodatkowo możliwość umówienia się na wizytę online (więcej na ten temat można dowiedzieć się TUTAJ).

Zasady obowiązujące w urzędzie:

 1. Przed wejściem do budynku urzędu należy założyć maseczkę oraz zdezynfekować ręce. Można posłużyć się własnym środkiem do dezynfekcji albo skorzystać z dostępnego przy wejściach.
 2. Na wizytę umówioną w urzędzie należy przyjść punktualnie (kilka minut przed umówioną godziną), aby nie powodować powstawania kolejek.
 3. W przypadku osób odwiedzających Starostwo przy ul. Bogumińskiej 2, prosimy w pierwszej kolejności o zgłoszenie się do kancelarii urzędu, a następnie o oczekiwanie w sali obsługi klientów (na parterze budynku).
 4. W przypadku klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który z dniem 2 sierpnia wznowi bezpośrednią obsługę mieszkańców – należy przybyć bezpośrednio na godzinę wskazaną w zaproszeniu na posiedzenie komisji.
 5. Do urzędu najlepiej przybyć samemu lub z jedną osobą towarzyszącą (opiekunem). Okres epidemii to naprawdę nie najlepszy czas na wizyty całych rodzin.
 6. W obsłudze klientów panuje zasada: jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi. W celu uniknięcia kolejki najlepiej wcześniej umówić się telefonicznie.
 7. Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu (2m) od innych osób.
 8. Czas spędzony w urzędzie należy ograniczyć do niezbędnego minimum, w tym celu najlepiej wcześniej przygotować wszystkie dokumenty albo listę pytań do urzędników.
 9. Prosimy o wyrozumiałość dla osób dezynfekujących kontuary, stoliki, klamki itp. Robimy to dla wspólnego bezpieczeństwa.
 10. Apelujemy o stosowanie się do poleceń pracowników urzędu w zakresie porządku, bezpieczeństwa i higieny.

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.