POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Chcesz załatwić sprawę w urzędzie? Wcześniej się umów lub skorzystaj z e-urzędu

Z uwagi na obserwowany wzrost liczby zachorowań na covid-19 w naszym kraju i województwie apelujemy do naszych klientów, aby ograniczyli wizyty w urzędzie do minimum. W przypadku jeśli nie jest to możliwe, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty na konkretny dzień i godzinę.

powiat logo

Liczba zachorowań na covid-19 w naszym województwie i kraju w ostatnim okresie wzrasta. Na stałym wysokim poziomie utrzymuje się też liczba osób, które osobiście odwiedzają urzędy i innego rodzaju instytucje będące dużymi skupiskami ludzi. Nie inaczej jest w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. Do najczęściej odwiedzanych należą: Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Geodezji, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Z tego powodu apelujemy, aby jeżeli to możliwe powstrzymać się przed osobistymi wizytami w urzędach. Przypominamy też, że zdecydowaną większość spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu, tj. elektronicznie (niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego; ten ostatni można wyrobić w wielu bankach – wykaz banków dostępny jest TUTAJ) czy korespondencyjnie. Zachęcamy do załatwiania spraw, korzystając z  systemu SEKAP lub ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Jeśli jednak osobista wizyta w urzędzie jest niezbędna, warto pamiętać o kilku zasadach. Dla bezpieczeństwa własnego i innych:

 1. Przed przybyciem należy wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. To nie tylko oszczędność czasu, ale też działanie poprawiające bezpieczeństwo. Klienci umówieni są obsługiwani w pierwszej kolejności, dzięki czemu nie muszą stać w kolejce. Aby się umówić, wystarczy na stronie starostwa odnaleźć numer telefonu do właściwego wydziału i zadzwonić. Prosimy o cierpliwość w przypadku trudności w dodzwonieniu się bezpośrednio do niektórych wydziałów. Prosimy wtedy o kontakt do kancelarii.
  Spis telefonów do wydziałów obsługujących mieszkańców dostępny jest TUTAJ. Podajemy je też poniżej:
  Telefony (ul. Bogumińska 2):

  • Kancelaria: 32 453 97 10, fax. 32 453 97 12
  • Sekretariat Starosty: 32 453 97 13
  • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej: tel. 32 453 97 66
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 32 453 97 57
  • Wydział Organizacyjno-Administracyjny: tel. 32 453 97 30
  • Wydział Rady i Zarządu: tel. 32 453 97 77

  Telefony (ul. Pszowska 92a):

  • Wydział Komunikacji i Transportu:
   – informacja: 32 412 09 00, 32 412 09 05,
   – rejestracja pojazdów: 32 412 0 907,
   – prawo jazdy: 32 412 0 904
  • Inspektor Ochrony Danych: 32 412 09 39
  • Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: 32 412 09 30
  • Wydział Obywatelski Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego: 32 412 09 72
  • Wydział Oświaty: 32 453 99 66
  • Wydział Ochrony Środowiska: 32 412 09 54
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 32 453 99 62
  • Wydział Promocji, Kultury i Sportu: 32 453 99 77
  • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: 32 453 99 74
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 32 412 09 67

  Telefony (ul. Mendego 3):

  • Wydział Geodezji/Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
   – wydawanie map: tel. 32 453 97 83
   – wydawanie wypisów i wyrysów ewidencji gruntów: tel. 32 453 97 67
   – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego: tel. 32 453 97 75, fax. 32 453 97 72
   – koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: tel. 32 453 97 11

  Przypominamy ponadto, że w przypadku Wydziału Komunikacji i Transportu istnieje dodatkowo możliwość umówienia się na wizytę online (więcej na ten temat można dowiedzieć się TUTAJ).

 2. Przed wejściem do budynku urzędu należy założyć maseczkę oraz zdezynfekować ręce. Można posłużyć się własnym środkiem do dezynfekcji albo skorzystać z dostępnego przy wejściach.
 3. Do urzędu najlepiej przybyć samemu lub z jedną osobą towarzyszącą. Okres epidemii to naprawdę nie najlepszy czas na wizyty całych rodzin.
 4. W obsłudze klientów panuje zasada: jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi. W celu uniknięcia kolejki najlepiej wcześniej umówić się telefonicznie.
 5. Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu (2m) od innych osób.
 6. Czas spędzony w urzędzie należy ograniczyć do niezbędnego minimum, w tym celu najlepiej wcześniej przygotować wszystkie dokumenty albo listę pytań do urzędników.
 7. Prosimy o wyrozumiałość i nieuleganie emocjom na widok osób dezynfekujących kontuary, stoliki, klamki itp. Robimy to dla wspólnego bezpieczeństwa.
 8. Apelujemy o stosowanie się do poleceń pracowników urzędu w zakresie porządku, bezpieczeństwa i higieny.

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.