POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Chcą cieszyć się życiem, nie samotnością

8 maja odbyło się inauguracyjne spotkanie uczestników projektu „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”. To już trzeci projekt realizowany wspólnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. i Branżową Szkołę I stopnia w Radlinie.

„Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!” to warte półtora miliona złotych przedsięwzięcie, które wystartowało w kwietniu i potrwa aż do końca października 2021 roku dzięki wsparciu środków unijnych. W jego ramach osoby niepełnosprawne i niesamodzielne mogą skorzystać z fachowej pomocy w Dziennym Domu Pomocy oraz w ramach zintegrowanego systemu pomocy wspartego tzw. teleopieką. W sumie na poprawę swojej sytuacji może liczyć aż 81 osób.

W Dziennym Domu Pomocy w Radlinie mogą one liczyć na usługi opiekuńcze, zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne i wspierające ruchowo, a także na rekreację, pomocy we wzmocnieniu własnej aktywności oraz samodzielności życiowej. Dom czynny jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 i mieści się w budynku szkoły przy ul. Orkana 23. Dzięki temu szkoła jest przestrzenią, w której młodzież może się spotkać z osobami starszymi czy niepełnosprawnymi. To z kolei okazja do budowania wzajemnych pozytywnych relacji i zrozumienia. – Jestem bardzo zadowolona z zakwalifikowania się do projektu. Liczę na to, że będę mogła wyjść z domu, poznać nowych ludzi, zaprzyjaźnić się i miło spędzić czas – podkreśla uczestniczka DDO Małgorzata Pawłow.

Osoby mniej samodzielne, które z powodu stanu zdrowia nie mogą korzystać z Domu są objęte usługami zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej wspartymi tzw. teleopieką. Ta forma pomocy jest dostępna dla mieszkańców całego naszego powiatu bezpośrednio w miejscu zamieszkania, gdzie dodatkowo świadczona jest pomoc opiekunów sąsiedzkich.

Projekt skierowany jest do 81 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających w domu oraz niekorzystających z form opieki stałej lub czasowej. To trzeci projekt realizowany wspólnie przez PCPR w Wodzisławiu Śl. i BS I stopnia w Radlinie po Środowiskowym Interfejsie Pomocowym oraz programie Rehabilitacja 25+. – Mam nadzieję, że podejmowane działania pozwolą naszym podopiecznym nadal cieszyć się życiem w towarzystwie przychylnych i pomocnych im osób – mówi koordynator projektu Marek Koczy.