Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenia

Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000,00 EURO

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl. przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu przy ul. Kopernika 71, wykonywanych w ramach projektu pn. „Indywidualnie, lecz dla dobra wspólnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o składaniu pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2011 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”

ZARZĄD POWIATU WODZISŁAWSKIEGO działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2011 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.