Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Wydarzenie Artystyczne Uwagi wARTe „Tańce dla króla”

W związku ze złożeniem oferty przez Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTe na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: Wydarzenie Artystyczne Uwagi wARTe „Tańce dla króla” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 5 marca 2012 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego.

„Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5003 S (ulica Radlińska) z drogą gminną (ulica Wałowa) w Wodzisławiu Śląskim”

Działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja: „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5003 S (ulica Radlińska) z drogą gminną (ulica Wałowa) w Wodzisławiu Śląskim”

Konsultacje projektu uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.