Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Powiat Wodzisławski ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, ochrony i promocji zdrowia, a także ochrony środowiska.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu kultury, sportu lub rekreacji, ochrony i promocji zdrowia, a także ochrony środowiska, poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Bezpłatne studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

Informujemy iż, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ogłasza nabór na bezpłatne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Studia skierowane są do osób z całego kraju, legitymujące się dyplomem ukończenia szkoły wyższej, zamierzające wykonywać zawód nauczyciela przedmiotu zawodowego / grupy przedmiotów zawodowych, mogących zakwalifikować się do jednej z grup: technicznej, ekonomicznej lub medycznej.