Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Wicestrosta Tadeusz Skatuła Przewodniczącym Związku Subregionu Zachodniego

23 lutego w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Istotnym punktem posiedzenia było powołanie nowego Przewodniczącego Związku, wynikające z zapisu w Statucie Związku mówiącym o rocznej kadencji Przewodniczącego. Zgromadzeni na spotkaniu członkowie gmin i powiatów podziękowali ustępującemu Przewodniczącemu Waldemarowi Sosze za rzetelne pełnienie tej społecznej funkcji, natomiast złożyli życzenia nowo wybranemu jednogłośnie Przewodniczącemu – Tadeuszowi Skatule – Wicestaroście Powiatu Wodzisławskiego.

Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców

Dnia 12 lutego 2009 roku, w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie, rozegrano VIII już edycję Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego i Burmistrza Miasta Radlin. Zawody zorganizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie.

Powiat Wodzisławski ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, ochrony i promocji zdrowia, a także ochrony środowiska.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu kultury, sportu lub rekreacji, ochrony i promocji zdrowia, a także ochrony środowiska, poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).