Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Festiwal Pieśni Maryjnej Pszów 2010

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim i Miasto Pszów zapraszają wszystkich miłośników muzyki chóralnej na Festiwal Pieśni Maryjnej Pszów 2010, który odbędzie się w dniu 22 maja 2010 r. (sobota) od godz. 15.30 w pszowskiej bazylice pw. Narodzenia NMP. Podczas Festiwalu zaprezentują się chóry zrzeszone w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr: „Cecilianum” z Krzyżkowic, „Lira” z Orłowca, „Słowiczek” z Popielowa, „Echo” Biertułtowy z Radlina, „Bel Canto” z Gaszowic oraz „Jadwiga” z Wodzisławia Śląskiego.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informuje, iż na postawie art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zaprasza do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Konkursowej do oceny ofert, które zostaną złożone w ramach ww. konkursu.

Uroczysta sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego zawiadamia, że na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym została zwołana na dzień 24 maja 2010 roku XLVI uroczysta sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego z okazji obchodów 20 - lecia samorządu terytorialnego. Obrady sesji rozpoczną się o godz. 13.00 w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1.

Święto w Warsztatach Terapii Zajęciowej

13 maja to szczególny dzień w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl. Szczególny dlatego, że miejscu temu patronują św. Hiacynta i Franciszek dzieci z Fatimy, którym 13 maja 1917 r. podczas modlitwy objawiła się Matka Boża. Dzień ten stał się więc okazją do wspólnego świętowania. W uroczystościach zorganizowanych w siedzibie Warsztatu udział wzięli przedstawiciele władz powiatu, dyrektorzy i kierownicy powiatowych placówek pomocy społecznej, dyrektorzy placówek Caritas z terenu całej archidiecezji, a także pracownicy i uczestnicy warsztatu.