Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Budżet powiatu na 2020 r. przyjęty zdecydowaną większością głosów - Powiat Wodzisławski

Budżet powiatu na 2020 r. przyjęty zdecydowaną większością głosów

Rada Powiatu Wodzisławskiego podczas sesji 19 grudnia uchwaliła budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2020 r. Mimo trudnej sytuacji finansowej samorządów, Zarządowi Powiatu udało się przygotować budżet zorientowany na rozwój i inwestycje. Projekt poparło aż 24 radnych.

pieniądze

Główne założenia planu finansowego Powiatu Wodzisławskiego na 2020 r. przedstawił starosta Leszek Bizoń oraz skarbnik Mariusz Rakowski. Planowane przyszłoroczne dochody powiatu to nieco ponad 183 mln zł. Z kolei planowane wydatki to ok. 187 mln zł. W przyszłorocznym budżecie przewidywany jest zatem deficyt na poziomie niespełna 4 mln zł.

To wynik niedofinansowania wielu dziedzin funkcjonowania samorządu, jak oświata czy zadania z zakresu administracji rządowej. Dodatkowym obciążeniem dla budżetu jest konieczność spłaty kredytów i pożyczek udzielonych powiatowi w latach minionych. Z tego tytułu Powiat musi zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie ok. 3,9 mln zł, w tym ok. 2,5 mln zł na spłatę i ok. 1,4 mln zł na odsetki i inne koszty związane z obsługą zadłużenia.

Wprawdzie zakładany jest wzrost dochodów powiatu w zakresie oświaty, jednak nie jest on adekwatny do kosztów ponoszonych przez powiat w tym zakresie. – Łącznie w latach 2015-2018 powiat „dopłacił” do wydatków bieżących w oświacie 11 723 590,52 zł. Rok budżetowy 2020 raczej nie będzie wyjątkiem. Pozostaje jedynie odpowiedź na pytanie, jak wysoka będzie wielkość tej dopłaty – podkreśla starosta. Niestety również inne wskaźniki, jak wartość dochodów podatkowych czy dynamika ich wzrostu nie napawają optymizmem i wskazują na pogarszająca się sytuację finansową powiatu.

Mimo trudnej sytuacji finansowej, udało się utrzymać prorozwojową i proinwestycyjną orientację budżetu powiatu na 2020 r. Zgodnie z założeniami, w przyszłym roku planowany jest wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu na 2019 r. o 104%. Oznacza to, że Zarząd i Rada Powiatu w przyszłym roku planują na inwestycje wydać ponad 27 mln zł. To rezultat głównie bardzo dobrej skuteczności Powiatu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zgodnie z planami aż 2/3 przyszłorocznych wydatków inwestycyjnych ma zostać sfinansowane ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

Projekt budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 r., a także informacja o możliwości sfinansowania deficytu uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Pozytywną opinię o projekcie planu finansowego Powiatu wydały również Komisja Budżetu Rady Powiatu, jak i Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Podczas głosowania w trakcie sesji za budżetem w takim kształcie zagłosowało 24 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się oraz jednym radnym nieobecnym.

Projekt budżetu wraz z opiniami, a także wyniki głosowania dostępne są na stronie Powiatu w zakładce „E-sesja” (przejdź).