POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Budowa „Oazy aktywności” nabiera tempa

Dzięki decyzji władz Powiatu Wodzisławskiego już za kilka miesięcy centrum Wodzisławia Śl. zyska przestrzeń o zupełnie nowej jakości. Przy ulicy Wałowej, w otoczeniu budynków poszpitalnych, powstaje miejsce m.in. z ogrodem zimowym, salą warsztatową czy salą do ćwiczeń rehabilitacyjno-relaksacyjnych. Mowa o „Oazie aktywności”, tworzonej z myślą o osobach niepełnosprawnych i seniorach, ale też mieszkańcach dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śl. Z aparatem odwiedziliśmy plac budowy.

oaza aktywności 9

Trwają prace przy rozbudowie budynku byłego prosektorium oraz przystosowaniu terenu przy ul. Wałowej 30, gdzie zlokalizowane są takie instytucje jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie czy Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla potrzeb projektu „Oaza aktywności”

Realizacja inwestycji nabiera tempa. Mimo że jest jeszcze sporo do zrobienia, to praca na budowie idzie zgodnie z planem. Wykonana została część robót rozbiórkowych, ziemnych oraz fundamentowych w istniejącym budynku byłego prosektorium. Z kolei w części rozbudowywanej, po wykonaniu fundamentów, ścian parteru wraz ze stropem, wykonawca przystępuje do murowania kolejnej kondygnacji budynku. Przypomnijmy, że po rozbudowie na parterze znajdzie się sala rehabilitacyjno-relaksacyjna do ćwiczeń, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników. Na piętrze natomiast sala szkoleniowo-warsztatowa przeznaczona dla 30 osób wraz z zapleczem, ogród zimowy i sanitariaty ogólnodostępne. Dodatkowo budynek zostanie wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie zostanie zlokalizowany parking.

W tym samy czasie prowadzone są prace ziemne związane z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej wokół budynków. Zlikwidowano już stary nieużytkowany zbiornik, w którego miejscu powstaną ogrody. Wymieniono też część nawierzchni chodników i deptaków. Na całym tym obszarze powstaną elementy małej architektury, takie jak ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, donice, hamaki na stelażu, leżaki drewniane, skrzynie na zioła/kwiaty, urządzenia zabawowe oraz altana ogrodowa. Przestrzeń będzie wpisywać się w założenia hortiterapii, czyli terapii związanej z przebywaniem w ogrodzie, co umożliwią liczne nasadzenia zieleni.

Przypomnijmy, że aby Oaza Aktywności mogła powstać, władze powiatu dwukrotnie ogłaszały przetarg na wyłonienie wykonawcy. W obu jednak przypadkach złożone oferty przekraczały możliwości finansowe. Nad projektem zawisła groźba niepowodzenia. Zarząd Powiatu pod kierunkiem starosty Leszka Bizonia podjął więc starania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na rzecz pozyskania dodatkowych środków. Działania te przyniosły oczekiwany efekt, ponieważ Zarząd Województwa Śląskiego zgodził się na zwiększenie finansowania z RPO z 2,8 mln zł do 3,8 mln zł. Dzięki dodatkowym środkom władze powiatu ogłosiły trzeci przetarg, który wyłonił wykonawcę inwestycji. Jest nią firma MILIMEX S.A z Siemianowic Śląskich, która na realizację inwestycji ma czas do jesieni tego roku.

Projekt p.n. „Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.