POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Boa, pyton oraz egzotyczne papugi zarejestrowane w Starostwie Powiatowym

W ubiegłym roku Wydział Ochrony Środowiska w wodzisławskim Starostwie Powiatowym zarejestrował 140 zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE. Najczęściej mieszkańcy zgłaszają nabycie węży, np. boa dusiciela czy pytona królewskiego, żółwi, np. stepowego lub greckiego, a także różnych gatunków papug, np. amazonki żółtogardłej. Do rzadziej rejestrowanych należy np. salamandra meksykańska, drzewołaz pstrokaty lub liściołaz paskowany

papuga

Kto musi zarejestrować zwierzę?

Obowiązek dotyczy osób, które posiadają żywe ssaki, ptaki, gady lub płazy z gatunków wymienionych w aneksach A i B rozporządzenia Rady nr. 338/97. Rejestracji dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt. Gatunki wskazane w rozporządzeniu to w przypadku grupy A – te najbardziej zagrożone wyginięciem, a grupy B – te, którym bez właściwiej kontroli może grozić wyginięcie.

Z obowiązku rejestrowania zwierząt podlegających ograniczeniom wyłączone są:

  • ogrody zoologiczne,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów,
  • podmioty czasowo przetrzymujące zwierzęta celem ich leczenia i rehabilitacji.

Jak zgłosić zwierzę do rejestru?

– Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w Starostwie Powiatowym w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie zwierzęcia lub sprowadzenia go do Polski. Dokument jest do pobrania w siedzibie urzędu. We wniosku podaje się m.in. nazwę gatunku, cel posiadania okazu (np. dobra własne, hodowla, edukacja), datę wejścia w jego posiadanie oraz źródło pochodzenia – informuje Ewa Zając, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Do wniosku o rejestr powinien być dołączony dowód opłaty skarbowej w wysokości 26 zł na konto Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim oraz kopia dokumentu potwierdzająca legalność pochodzenia zwierzęcia. Co ważne, w przypadku śmierci bądź przekazania zwierzęcia należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie. Licząc od dnia otrzymania wniosku o wpis do rejestru zwierząt, termin na wydanie zaświadczenia wynosi 7 dni. Szczegółowe informacje dotyczące wpisu można uzyskać pod nr tel. 432 412 09 56.

W ubiegłym roku w Wydziale Ochrony Środowiska zarejestrowano 140 egzotycznych zwierząt. Dla porównania liczba wpisów do rejestru w roku 2019 wyniosła 158, a w 2018 -167. Do najczęściej rejestrowanych należą:  boa dusiciel, boa cesarskie, pyton królewski, żółw grecki, żółw stepowy, amazonka żółtogardł, płomykówka zwyczajna czy kameleon jemeński. Do rzadko rejestrowanych należą natomiast: salamandra meksykańska, liściołaz paskowany/liściołaz pręgowany,  drzewołaz żółtopasy, drzewołaz pstrokaty, lorysa górska czy mnicha nizinna.