POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Biegły rewident poszukiwany!

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, a także sporządzenia sprawozdań z tych badań. Szczegóły w ogłoszeniu.