POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Galeria zdjęć

„Biały marsz” po raz drugi przeszedł ulicami Wodzisławia Śl.

Dzisiaj, 14 grudnia, z parkingu przed Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2 do I LO w Wodzisławiu Śl. po raz drugi przeszedł "Biały Marsz". To element kampanii, mającej na celu zwrócenie uwagi na przemoc domową.

uczniowie LO w Rydułtowach na szczycie klimatycznym COP24

Punktualnie o 10:00 spod budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. wyruszył w kierunku I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim „Biały Marsz”. Wzięli w nim udział m.in. włodarze powiatu: wicestarosta Tadeusz Skatuła i członkini zarządu powiatu Krystyna Kuczera, przedstawiciele powiatowych jednostek pomocy społecznej oraz lokalnych ośrodków pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych, policji, szkół, placówek oświatowych oraz wychowawczych, a także młodzież. Z uczestnikami spotkał się też starosta Leszek Bizoń, który choć zastrzegł, że to mało realistyczne, życzył jednak wszystkim, aby w przyszłości tego rodzaju inicjatyw nie trzeba było organizować, bo to oznaczałoby, że zjawisko przemocy zniknęło z rodzin.

„Biały Marsz” odbywający się pod hasłem „PO MOC” to zwieńczenie kampanii społeczno-edukacyjnej poświęconej problemowi przemocy w rodzinie, a organizowanej przez Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na przełomie listopada i grudnia. W tym roku w powiecie miała miejsce już piąta edycja „Białej Wstążki”.

W jej trakcie ma miejsce szereg różnych wydarzeń. W tym roku zorganizowano m.in. mecz piłki siatkowej pomiędzy policjantami i wychowankami powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatkowe dyżury specjalistów w punkcie konsultacyjnym, zajęcia integracyjne dla młodzieży, lekcje samoobrony, pogadanki dla młodzieży, a także szkolenia dla profesjonalistów. Na zakończenie kampanii ulicami Wodzisławia Śl. do auli I LO przeszedł marsz „PO MOC”, gdzie zorganizowano branżową konferencję z udziałem władz powiatu, przedstawicieli służb społecznych, służby zdrowia, organów ścigania oraz organizacji pozarządowych, a także uczestnicy i laureaci konkursów zorganizowanych przez PSOWdOP dla dzieci i młodzieży.

Kampania „Biała wstążka” od pierwszej edycji ma spełniać przede wszystkim trzy cele. Po pierwsze jest okazją do dyskusji o problemie społecznym, jakim jest przemoc mężczyzn wobec kobiet i zwiększaniu wrażliwości społecznej w tej dziedzinie. Po drugie informuje osoby doświadczające przemocy gdzie w powiecie mogą się zwrócić o pomoc
i otrzymać wsparcie, a po trzecie – służy edukacji o samym zjawisku przemocy.