Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Już wkrótce 5 osób bezrobotnych z powiatu wodzisławskiego powyżej 30 roku życia będzie mogło otrzymać bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wszystko to dzięki projektowi pn.: „Moja firma – mój sukces”, który został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Poddziałanie: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.

pieniądze

„Moja firma – mój sukces” to projekt partnerski, który będzie realizowany przez Powiat Wodzisławski wspólnie z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim (Powiat Wodzisławski będzie pełnił rolę Partnera, natomiast Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim rolę Lidera). Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2017 r., a zakończy w listopadzie 2018 r.

Wartość całkowita projektu wynosi 396 523,00 zł, natomiast przewidywana wartość dofinansowania wynosi 369 923,00 zł.

Celem projektu jest łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową 5 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Osobom tym zostaną udzielone bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie pomostowe.

I etapem projektu będzie rekrutacja uczestników, która zaplanowana została na czerwiec 2017 r. Za etap ten będzie odpowiedzialny Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Informacja o naborze uczestników zostanie podana już wkrótce na jednej ze stron: www.powiatwodzislawski.pl lub Cechu: www.cech.wodzislaw.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, pod nr tel. 32 412 09 44.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, Działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.