Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Bezpłatne ubezpieczenie NNW dla dzieci rolników z KRUS

Bezpłatne ubezpieczenie NNW dla dzieci rolników z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o kontynuacji w 2020 r. grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

To kolejna taka umowa. Obowiązywać będzie do 31 grudnia 2020 roku. Ta – jak i poprzednia – finansowana jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Autorzy inicjatywy podkreślają, że życie najmłodszych w środowisku wiejskim różni się zdecydowanie od tego, do czego przyzwyczajona jest młodzież w mieście. Rolnictwo to jeden z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych zawodów – mamy tu do czynienia z wieloma niebezpiecznymi narzędziami, maszynami, z chemią, zwierzętami, które mogą człowieka okaleczyć lub zabić. Dzieci i młodzież mieszkająca w gospodarstwie wiejskim, przez 24 godziny bawi się i uczy, w warsztacie pracy swoich rodziców.

Co ważne, dzieci spełniające kryteria do ubezpieczenia kwalifikowane są do ochrony automatycznie, co oznacza, że rodzice-rolnicy nie muszą wcześniej wypełniać żadnych dokumentów lub o to wnioskować.

Gdy dziecko ulegnie wypadkowi, potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wystawione przez KRUS, informujące, że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

Zgłaszania szkód można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zgloszenia.krus@ubezpieczeniapocztowe.pl lub listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony Formularz Zgłoszenia wraz z kompletną dokumentacją, zgodnie z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części „Informacje dla zgłaszającego roszczenie”.

Pomoc w wypełnieniu Formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pon.-pt. od 8.00 do 18.00).

  • Ulotka informacyjna na temat ubezpieczeniaPOBIERZ (PDF)
  • Zakres ubezpieczenia i formularz zgłoszenia dostępne są w sieci Internet.