POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Warto wiedzieć

Bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej

Stowarzyszenie Liderów Wiejskich z Kłobucka realizujące projekt "Edukacja Animatorów Ekonomii społecznej" finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na bezpłatne szkolenia skierowane do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

Celem projektu jest przygotowanie liderów lokalnych do funkcjonowania w ramach instytucji ekonomii społecznej, do animowania działań edukacyjnych i przedsiębiorczych na rzecz wspólnoty lokalnej na terenach wiejskich i miejskich województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.eaes.slask.pl.