Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Bezpłatne studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

Bezpłatne studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

Informujemy iż, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ogłasza nabór na bezpłatne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Studia skierowane są do osób z całego kraju, legitymujące się dyplomem ukończenia szkoły wyższej, zamierzające wykonywać zawód nauczyciela przedmiotu zawodowego / grupy przedmiotów zawodowych, mogących zakwalifikować się do jednej z grup: technicznej, ekonomicznej lub medycznej.

Program studiów podyplomowych obejmuje 3 semestry – łącznie 375 godz. dydaktycznych oraz 150 godz. praktyk zawodowych. Zajęcia odbywać się będą w systemie niestacjonarnym, część z nich zrealizowana zostanie w formie on-line. Grupy ćwiczeniowe liczyć będą średnio po 20 osób, a laboratoryjne po 10 osób.
Studia zakończą się złożeniem egzaminu końcowego.

Rekrutacja na pierwszy nabór rozpoczęła się dnia 01.12.2008r. i potrwa do dnia 31.01.2009r

Szczegółowe informacje:

  • na stronie Wyższej szkoły Zarządzania pod adresem: www.wsz.edu.pl/efs-3.3.2.
  • Punkt Rekrutacyjny – nr tel. (034) 368 30 53