Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Będzie remont wiaduktu w Bluszczowie

Będzie remont wiaduktu w Bluszczowie

Dzisiaj, 26 sierpnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego została podpisana umowa na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej 5055S (ul. Dworcowa/Kamieńska) w Bluszczowie. Powiat Wodzisławski pozyskał na tę inwestycję ponad 700 tys. zł z budżetu państwa.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A z Gliwic. W imieniu Powiatu umowę zawarł wicestarosta Tadeusz Skatuła oraz członkini Zarządu Powiatu Krystyna Kuczera, natomiast w imieniu firmy Anna Sobieszek i Eugeniusz Cieszowic.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 1, 5 mln złotych, z czego ponad 700 tys. zł, wynosi dofinansowanie, które Powiat pozyskał z Ministerstwa Infrastruktury ze środków rezerwy subwencji ogólnej. (Pisaliśmy o tym TUTAJ – PRZEJDŹ).

W ramach zadania obiekt zostanie częściowo rozebrany, a następnie odbudowany z wykorzystaniem jednej z podpór na której zostaną osadzone jednonawowe, żelbetowe elementy prefabrykowane. Po przebudowie wiadukt zyska dwa pasy ruchu na jezdni oraz wydzielony chodnik dla pieszych, a przede wszystkim zostanie zwiększona jego nośność, która obecnie ze względu na zły stan konstrukcji jest ograniczona.

Z uwagi na zakres i przyjętą technologię robót, przebudowa wymagać będzie zamknięcia dla ruchu odcinka drogi powiatowej nr 5055 S w Bluszczowie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 10 grudnia 2021 r.