Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Będzie remont skrzyżowania ”pięciu dróg”

Będzie remont skrzyżowania ”pięciu dróg”

Dzięki temu, że władze Powiatu Wodzisławskiego pozyskały więcej pieniędzy na remont ul. Mszańskiej i Turskiej, mogą zaoszczędzone środki własne przeznaczyć dodatkowo na modernizację skrzyżowania ul. Mszańskiej, Turskiej, Skrzyszowskiej i Czarnieckiego w Wodzisławiu Śl. Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił już przetarg na to zadanie. Planowany termin realizacji inwestycji to przełom lipca i sierpnia.

skrzyżowanie 5 dróg

Początkowo skrzyżowanie, popularnie nazywane skrzyżowaniem „pięciu dróg”, nie było przewidziane do remontu w ramach modernizacji ulicy Mszańskiej i Turskiej, ponieważ nie zawierała tego dokumentacja projektowa przejęta od Miasta Wodzisławia Śl. (dokumentację przebudowy ul. Mszańskiej na odcinku od skrzyżowania „pięciu dróg” do „wjazdu do strefy gospodarczej” opracowano na zlecenie Miasta, które planowało w tym rejonie budowę układu komunikacyjnego dla strefy gospodarczej na Wilchwach).

Powiatowy Zarząd Dróg zlecił dodatkowo zaprojektowanie przebudowy dalszego odcinka, tj.  do skrzyżowania z ul. Skrzyszowską w Mszanie. Łączny zakres obejmował przebudowę drogi na długości prawie 1,9 km. Wartość kosztorysowa tej inwestycji i to bez skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi wyniosła aż 8,1 mln zł.  Kolejne zwiększanie zakresu robót mogłoby się zatem przyczynić do przesunięcia realizacji inwestycji na lata późniejsze lub całkowitego jej zablokowania. Zwiększyłoby to bowiem koszty i przekroczyłoby możliwości finansowe powiatu. Dlatego skupiono się na przebudowie samej drogi, bez skrzyżowań.

Później jednak okazało się, że przebudowa ul. Mszańskiej, która została początkowo zgłoszona przez władze powiatu do Funduszu Dróg Samorządowych, zakwalifikowała się do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Tu warunki finansowe okazały się korzystniejsze o około 1,5 mln zł niż w FDS, co oznacza, że zgodnie z planem Powiat wyda na to zadanie mniej środków z własnego budżetu. Dzięki oszczędnościom starosta Leszek Bizoń wspólnie z Zarządem Powiatu mogli zdecydować o modernizacji również skrzyżowania pięciu dróg.

Jego przebudowa będzie obejmować wykonanie odwodnienia drogi, wymianę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji, wymianę krawężników oraz wymianę i przełożenie chodników z kostki betonowej. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej będzie miał czas na realizację inwestycji 45 dni od momentu podpisania umowy.