Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Łatwiej uzyskać poradę prawną i obywatelską

Łatwiej uzyskać poradę prawną i obywatelską

Od nowego roku nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na nią.

młotek sędziowski i kodeks, obraz wymiaru sprawiedliwości

Główną intencją nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej było poprawienie dostępności do nieodpłatnej pomocy prawnej. Do tej pory katalog osób, które mogły skorzystać z tej formy, był katalogiem zamkniętym, ponieważ ustawa wskazywała konkretne kategorie osób, którym nieodpłatna pomoc prawna mogła być udzielona. Nowa ustawa powoduje odwrócenie tego rozwiązania. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na to, aby otrzymać pomoc prawną  na zasadach rynkowych od radcy prawnego, adwokata lub prawnika.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zgodnie z ustawą została wprowadzona nowa kategoria pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób w trudnej sytuacji życiowej. To pomoc dla osób, które  mają w szczególności problemy z zadłużeniem, z kwestiami mieszkaniowymi czy też z zakresu zabezpieczenia społecznego. Celem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie podniesienie świadomości danej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym również sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania oraz pomoc w jego realizacji.

Na terenie powiatu wodzisławskiego od stycznia 2019 roku funkcjonować będą 4 punkty nieodpłatnych porad prawnych oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Godziny pracy punktów zostały dostosowane dla klientów tak, aby każda zainteresowana osoba mogła z porad skorzystać. Najdłuższy dyżur (przez 8 godzin codziennie) prowadzony będzie w Wodzisławiu Śląskim, gdyż w jednej lokalizacji działają dwa punkty.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowane będą w:

  • Wodzisławiu Śląskim –  w Zespole Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164,
  • Mszanie – w Urzędzie Gminy Mszana przy ul. 1 Maja 81,
  • Rydułtowach – w Rydułtowskim Centrum Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 9a.

Natomiast punkty, w którym świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zlokalizowane będą w:

  • Radlinie – w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Solskiego 15,
  • Pszowie – w Urzędzie Miasta Pszowa przy ul. Pszowskiej 534.

Na wizyty do prawników oraz doradców obywatelskich do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 4120951 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Pod tym numerem telefonu można również uzyskać informacje na temat harmonogramu działania poszczególnych punktów.

Godziny funkcjonowania punktów pomocy prawnej i obywatelskiej oraz inne szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Punkty bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich” – PRZEJDŹ.