POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Bardzo dobre wyniki matury w powiecie wodzisławskim

Tegoroczny egzamin dojrzałości w sesji czerwcowej zdało niemal 80% abiturientów szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego. To o 6% więcej niż średnia dla województwa i kraju. Do sesji poprawkowej będzie mogło przystąpić prawie 16% tegorocznych maturzystów z powiatu, a z egzaminem nie poradziło sobie zaledwie 5% zdających. To niemal dwukrotnie mniej niż średnia ogólnopolska. Lepsze wyniki szkoły powiatu odnotowały zarówno w kategorii liceów ogólnokształcących, jak i techników.

maturzyści

Średni poziom zdawalności egzaminu maturalnego w terminie głównym, czyli w sesji czerwcowej w Polsce wyniósł 74%. Taki sam wynik uzyskali maturzyści z województwa śląskiego. Tymczasem odsetek sukcesów maturalnych w powiecie wodzisławskim osiągnął poziom 79,5%.

Najlepiej z egzaminem poradzili sobie abiturienci liceów ogólnokształcących. Poziom zdawalności w Polsce i w województwie śląskim w tej grupie był podobny i wyniósł ok. 81,1%. Tymczasem w liceach ogólnokształcących powiatu wodzisławskiego odsetek sukcesów wyniósł 86,6%.

W odniesieniu do danych ogólnopolskich i wojewódzkich świetny wynik zanotowali abiturienci techników z terenu powiatu. Tu poziom zdawalności matury osiągnął 74,4%. Dla porównania w Polsce – 62,2%, a województwie śląskim – 64%.

Pośród szkół powiatu wodzisławskiego prym pod względem wyników tegorocznej matury wiedzie I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., które może się pochwalić aż 93,18% sukcesów. Na drugim miejscu uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera (89,13%). Nieco słabiej matura wypadła w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. Na 68 maturzystów w terminie głównym zdały 42 osoby. Kolejne 13 będzie miało okazję złożyć egzamin w sesji poprawkowej.

Wśród szkół zawodowych najlepiej wypadło Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śl. (88,89%) i Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. (83,51%). Z wynikiem 72,82% na podium uplasował się również wodzisławski „Ekonomik”. Ponad 60% abiturientów zdało również maturę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach (61,9%) i Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (60,76%). W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie z tegoroczną maturą poradziła sobie połowa osób przystępujących do egzaminu w terminie podstawowym.

Odsetek sukcesów maturalnych w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych funkcjonującym w PCKZiU w Wodzisławiu Śl. wyniósł nieco ponad 36%.

Zobacz też:

  1. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym 2020 (prezentacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; plik PDF) – PRZEJDŹ (link, dostęp: 11.8.2020);
  2. Wyniki egzaminu maturalnego termin główny 2020. Powiat Wodzisławski zbiorowo (POBIERZ PDF 197 KB)
  3. Wyniki egzaminu maturalnego czerwiec 2020-Powiat Wodzisławski licea (POBIERZ PDF 187 KB)
  4. Wyniki egzaminu maturalnego czerwiec 2020-Powiat Wodzisławski technika (POBIERZ PDF 105 KB)