POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Barbórkowe Święto Szkoły

Tradycyjnie, w okolicach 4 grudnia, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. obchodzi Święto Szkoły, które jest wyjątkowym dniem dla całej społeczności szkolnej, związanej z zawodem górnika.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to szkoła, której fundamentem i chlubą jest tradycja.

– mówi starosta Leszek Bizoń.

Podczas uroczystości nie zabrakło elementów urzeczywistniania tradycji. Odbyła się ceremonia pasowania adeptów fachu górniczego – uczniów klas pierwszych, kształcących się w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik, technik automatyk oraz ślusarz, elektryk, operator obrabiarek CNC. Dokonując skoku przez skórę, zostali pasowani szablą górniczą i symbolicznie włączeni do wspólnoty braci górniczej.

PCKZiU w swoich działaniach łączą ową tradycję z nowoczesnością i innowacyjnością. Potwierdza to wiceprezes zarządu do spraw pracy PGG Jerzy Janczewski.

Święto szkoły było również okazją do podpisania kolejnej umowy patronackiej z firmą Capek Sp. z o.o. ze Skrzyszowa. Umowa ta wzmacnia współpracę w zakresie kształcenia uczniów w zawodach: technik automatyk, technik mechatronik, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających i ślusarz.

Władze Powiatu obecne na uroczystości miały okazję do wpisania się do szkolnej kroniki, a także do zwiedzenia nowoczesnych pracowni zawodowych. Starostwo reprezentowali: starosta Leszek Bizoń, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Krzyżak, Członek Zarządu Kornelia Newy oraz naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner-Solowska.