Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Audit odnowieniowy w wodzisławskim Starostwie

Audit odnowieniowy w wodzisławskim Starostwie

Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku poddało, działający w wodzisławskim Starostwie, System Zarządzania Jakością auditowi odnowieniowemu na zgodność z aktualnymi na dzień auditu wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Jednoznacznie pozytywne wyniki auditu umożliwiły auditorom podjęcie decyzji o odnowieniu ważności certyfikacji i Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu Śląskim ponownie przyznano Certyfikat, na kolejne 3 lata. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 Starostwo miało od 2005 r. Jest on nadawany na trzy lata.

W tym czasie, funkcjonujący w Starostwie System Zarządzania Jakością został poddany dwóm kolejnym auditom pośrednim, które też potwierdziły spełnianie wymagań stawianych przy certyfikacji. Zakres certyfikacji obejmuje „Zarządzanie procesami w zakresie usług wynikających z zadań powiatu ziemskiego”.

Uzyskanie certyfikatu na kolejne lata to potwierdzenie, że urząd spełnia standardy i wymogi jakościowe, zgodnie z wymaganiami prawnymi i administracyjnymi krajów UE, jest przyjazny dla swoich klientów.