POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma już 25 lat. Także w naszym powiecie

W minioną sobotę (29 czerwca) w Nieboczowach miały miejsce obchody 25-lecia biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W uroczystościach wziął też udział starosta Leszek Bizoń, który objął swoim patronatem inicjatywę uhonorowania z tej okazji rolników szczególnie zaangażowany w rozwój rolnictwa naszego regionu oraz modernizację gospodarstw.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Józefa Robotnika. Następnie zaproszeni goście, w tym m.in. członkini zarządu powiatu Krystyna Kuczera, udali się do sali Wiejskiego Domu Kultury, gdzie kierownik wodzisławskiego Biura Powiatowego ARiMR Łukasz Jastrzębski przywitał przybyłych i przedstawił, czym jest ARiMR i czym się zajmuje.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego. Agencja realizuje m.in. płatności bezpośrednie dla rolników, finansuje wszystkie działania dotyczące rozwoju i wzrostu konkurencyjności  polskiego rolnictwa, przetwórstwa żywności i obszarów wiejskich, a także podejmuje działania w ramach pomocy krajowej, m.in. dopłaty do kredytów preferencyjnych, inwestycyjnych i klęskowych.

Sobotnie spotkanie było okazją do wyróżnienia rolników z naszego regionu. Starosta Leszek Bizoń, który objął patronatem tę inicjatywę, a także wicedyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie Dawid Zamora wręczyli 38 statuetek za szczególny wkład w rozwój rolnictwa naszego regionu oraz modernizację gospodarstw w oparciu o programy ARiMR. Uhonorowano też zakład rzeźniczo-wędliniarski Ernestyna Janety jako wyróżniającego się podmiotu z branży rolno-spożywczej, będącego przykładem dobrego wykorzystania środków unijnych.

Jubileusz biura powiatowego ARiMR poświęcono też promowaniu środowisk wiejskich i organizacji społecznych tu działających. Szczególne podziękowania skierowano do członkiń kół gospodyń wiejskich za ich wkład w kultywowanie tradycji. Jedna z reprezentacji lokalnych kół – zespół Johanki, składający się z pań z KGW Nieboczowy, uświetniła z resztą uroczystość swoim występem.

Foto i relacja dzięki uprzejmości BP ARiMR w Jastrzębiu-Zdroju; oprac. BKI