Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 22.12.2023 Gorzyce: Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny - Powiat Wodzisławski

22.12.2023 Gorzyce: Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym edycja 2023/2024. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

ogólnopolski strażacki konkurs plastyczny

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej.

Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Konkurs jest skierowany do dzieci i oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola,

II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV,

III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie, finał centralny.

  • eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
  • eliminacje gminne, miejskie – zakończenie eliminacji do 22 grudnia;
  • eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
  • eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;
  • finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2024 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie.

https://gck.gorzyce.pl/aktualnosci/index/Zapraszamy-do-udzialu-w-Ogolnopolskim-Strazackim-Konkursie-Plastycznym-edycja-20232024/idn:664\

Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika).
Prace dostarczyć do Ośrodka Kultury w Czyżowicach do 22.12.2023 roku.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Gorzycach
Grzegorz Student (Tel: 601811491)