Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2022 » wrzesień

wrzesień 2022

Remonty powiatowych dróg – dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa

Dzięki środkom własnym, dobrej współpracy z gminami powiatu wodzisławskiego, a także dzięki funduszom zewnętrznym, w tym m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na terenie Powiatu wykonywanych jest szereg inwestycji drogowych. Wszystko po to, aby poprawić komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. W tym roku do użytku oddano już przebudowaną ulicę Radlińską w Wodzisławiu Śląskim, przebudowany wiadukt w Bluszczowie czy ulicę Powstańców Śląskich w Syryni. Wiele remontów jest w trakcje realizacji, kolejne są na etapie planowania i pozyskiwania środków zewnętrznych na ich wykonanie.

rehabilitacja w basenie

Trwa nabór do Programu Rehabilitacji Kompleksowej!

Z powodu choroby lub wypadku straciłeś/straciłaś możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałbyś/chciałabyś podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia? A może ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowałeś/pracowałaś, lecz chcesz zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i  podjąć satysfakcjonującą pracę? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie rozpoczął nabór osób do projektu „Model rehabilitacja kompleksowa".