Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2022 » kwiecień

kwiecień 2022

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszenie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Powiatowe Centrum Konferencyjne. Uczestnicy szkolenia siedzą przy biurkach

Pracownicy powiatowych instytucji szkolili się z obsługi osób o szczególnych potrzebach

Dwa dni trwało specjalne szkolenie dla pracowników powiatowych instytucji z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Urzędnicy, pracownicy szkół, powiatowych instytucji pomocowych itp. uczyli się, jak właściwie reagować na potrzeby osób napotykających na różne bariery w życiu społecznym, głównie osób z niepełnosprawnościami, ale też np. rodziców przybywających do instytucji publicznych z małymi dziećmi w wózkach.