Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2021 » sierpień

sierpień 2021

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie,

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie, poniżej opisanych.

Nowy punkt sprzedaży biletów okresowych i promocja „Witaj szkoło”

Od 10 sierpnia uruchomiony zostaje kolejny punkt sprzedaży biletów miesięcznych Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej obsługiwanej przez PKS sp. z o.o. w Raciborzu. Bilety będzie można zakupić w punkcie sprzedaży w Jastrzębiu-Zdroju przy al. J. Piłsudskiego 25 (w Małej Galerii – parter przy wejściu). Dodatkowo rusza promocja "Witaj szkoło" na zakup spersonalizowanej elektronicznej karty PKS.