Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2021 » sierpień

sierpień 2021

Wspólne pamiątkowe zdjęcie

Powiat po raz kolejny powierza PKS-owi komunikację autobusową

Od września spółka PKS z Raciborza będzie kontynuować dotychczasową działalność przewozową na terenie Lubomi, Godowa i Gorzyc. Powiat Wodzisławski zawarł z firmą umowę na kolejne pięć lat. W piątek, w siedzibie Starostwa Powiatowego dokument w imieniu Powiatu podpisali wicestarosta Tadeusz Skatuła oraz członkini Zarządu Powiatu Krystyna Kuczera, zaś ze strony PKS-u - prezes Damian Knura. Na spotkaniu obecny był także starosta raciborski Grzegorz Swoboda oraz naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Arkadiusz Łuszczak.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie, poniżej opisanych.