Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2021 » marzec

marzec 2021

plakat - spotkanie z Grzegorzem Meislem w WCK

WODZISŁAW ŚLĄSKI: GRZEGORZ MEISEL W WCK

Do tego, by tworzyć rzeczy unikatowe, bez wątpienia potrzebne jest natchnienie. Tego dobrodziejstwa szukać można w przeróżnych sferach, opierając się na własnej kreatywności, dając ponieść się wysublimowanym zmysłom, wrażliwości, czy w końcu, czerpiąc z tego, co pozostawili nam przodkowie, swoim autorskim produktom nadawać niepowtarzalności. To schemat działania, który mógłby sprawdzić się w wielu branżach. Z pewnością sprawdza się w cukiernictwie, o czym z pasją opowie Grzegorz Meisel, cukiernik, fotograf – słowem „COOLturalny gość WCK”. Na wykwintne spotkanie z wodzisławianinem zapraszamy do Wodzisławskiego Centrum Kultury 22 marca o godz. 19:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2020 r.

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2020 r. opracowane zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2020 r.

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2020 r. opracowane zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie, poniżej opisanych.