Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2019

2019

Oferta w sprawie tzw. „małego grantu”

W związku ze złożeniem przez Klub Sportowy FORMA Wodzisław Śląski oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn.: „Bieg barbórkowy o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty - może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

plakat spotkanie autorskie Piotr Milewski "Islandia"

WODZISŁAW ŚLĄSKI: PIOTR MILEWSKI SPOTKANIE AUTORSKIE

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza 22 listopada, o godz. 17:00 na spotkanie z pisarzem - podróżnikiem Piotrem Milewskim i jego najnowszą książką "Islandia albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat" - cykl reportaży nie tylko o odległej wyspie Islandii, ale także filozofii i sensie podróżowania. Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz zdjęć. Można będzie także kupić książkę.