POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum: Luty 2019

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Wodzisław Śląski

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką numer 3640/206 o powierzchni 0,3543 ha, jednostka ewidencyjna Wodzisław Śląski, obręb Radlin, karta mapy 6, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00055112/9, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, gdzie dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.