POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum: Luty 2019

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Lubomia w miejscowości Nieboczowy

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką numer 1902/217 o powierzchni 0,1438 ha, jednostka ewidencyjna Lubomia, obręb Nieboczowy, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00072638/7, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Lubomia w miejscowości Nieboczowy

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką numer 1903/217 o powierzchni 0,1506 ha, jednostka ewidencyjna Lubomia, obręb Nieboczowy, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00072637/0, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Lubomia w miejscowości Nieboczowy

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką numer 1904/217 o powierzchni 0,1370 ha, jednostka ewidencyjna Lubomia, obręb Nieboczowy, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00072636/3, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Lubomia w miejscowości Nieboczowy

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką numer 1905/217 o powierzchni 0,1460 ha, jednostka ewidencyjna Lubomia, obręb Nieboczowy, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00072640/4, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. w ramach realizowanego w roku 2019 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 54 osobom bezrobotnym (w tym co najmniej 13 kobietom) zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania w maksymalnej wysokości 21 000 zł.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim w ramach realizowanego w roku 2019 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 70 osobom bezrobotnym (w tym co najmniej 55 kobietom) zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania w maksymalnej wysokości 21 000,00 zł.